Geçliğe hitabe. Anı Resim Gençliğe Hitabe Resmi Çerçeveli Anicr14ghd


|2|3| 23.06.2022

Gençliğe Hitabe sözleri! Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi nedir? M. K. Atatürk gençliğe hitabe tüm sözleri ve metni!


Mavi Gözlü Dev


Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek,...

Gençliğe hitabe. : KGBTR

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve geçliğe hitabe düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür geçliğe hitabe. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine...

Gençliğe Hitabe

Okuması, altı gün boyunca aralıklarla tam 36 saat 31 dakika sürer. Nutuk'un dünya kadar yayını yapıldı. Bazı yayınlar eski harflerden nakledilirken gözden kaçmış okuma hatâları ile doluydu, bir ara metnin özeti bile çıktı. Ben, Nutuk'u ideoloji eseri değil, siyasî bir belge olarak görürüm ve metinde herhangi birşey aramam gerektiğinde, 1934'te geçliğe hitabe olan üç cildlik baskısını kullanırım. Fotokopilerin aslının nerede olduğunu bilmiyorum. Belki Çankaya'daki Atatürk Müzesi'nde, belki Genelkurmay'ın Harp Tarihi Dairesi'nde, belki de bir başka yerde. Ama fotokopiler, Nutuk'un asıl metni ile yayınlananı arasında bazı farklar bulunduğunu gösteriyor. Kimi kelimelerin...

GENÇLİĞE HİTABE'NİN ÖYKÜSÜ

Gazi Mustafa Kemal'in kurtuluştan sonra İstanbul'a ilk kez geldiği günlerdir. Ekleme, düzenleme ve çıkarma işlemlerinin, Atatürk tarafından, ya bizzat ya da dikte ettirilerek yapıldığını biliyoruz. Gençliğe Hitabe Dinleyicilerin nefes dahi almadıklarını sanıyorum. Çünkü ben kendimi öyle hissediyor ve ulusal bir heyecanın etkisi içinde yaşıyordum. Atatürk bu metni okuyup bitirdiği zaman, derin bir nefes almış, fakat iki damla gözyaşını da bizlerden saklamamıştı. Onlara ilim ve irfan müspet fikirlerini veriniz. Hür fikirler tatbik mevkiine geçtiği vakit Türk milleti yükselecektir. Bunda milletim için ve müstakbel evlatlarımız için dikkat teyakkuzu tetikte olmak devam edebilecek...

Çocuklar bir dünya: Gençliğe Hitabe

Büyük Geçliğe hitabe, adlı eserini meydana getiren konuşmasının sonunda 20 Ekim 1927 günü Türk gençliğine hitap etme amacıyla söylenen metindir. Nutuk'un sonuç bölümünü meydana getirir. On üçü tam ve ikisi eksiltili hitap cümlesi olmak üzere toplam 15 cümleden oluşur. Mustafa Kemal, bu hitabıyla geçmişte yaşanılan sıkıntıların bir daha tekrar etmemesi için Türk milletinin istikbali olan gençlere hayati öğütlerde bulunmuştur. Bu karanlık şartlarda dahi Türk gençliğinin ödevinin Türk istiklal ve cumhuriyetini sonsuza kadar korumak ve savunmak olduğu ifade edilir. Mustafa Kemal, bir nevi siyasi vasiyetnamesi niteliğinde olan gençliğe hitabeyi okurken çok...

Gençliğe Hitabe

Metinde vurgulanan iki ana unsur; bağımsızlık istiklâl ve cumhuriyettir. Atatürk, bu kadar değerli olan bu iki unsuru, güvendiği Türk gençliğine emanet etmiştir. Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek...

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Gençliğe Hitabe ile ilgili kompozisyon örnekleri sunduğumuz bu sayfada gençliğe hitabe ile ilgili duygu ve düşünceler, gençliğe hitabeden anladıklarımız, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin anlam ve önemi üzerinde durduk. Gençliğe Hitabe hakkında kısa ve uzun kompozisyon örneklerini giriş gelişme sonuç halinde yazdık ve başlıklar kullandık. Ulu Önder, öngörülü kişiliğiyle gelecekte neler olabileceğinden bahsetmiş, tüm gençleri her türlü tehlikeye karşı daima hazır olmaları için uyarmıştır. Ülkemizi korumanın tüm gençlerin en önemli görevi olduğunu vurgulamıştır. Atatürk'e göre Türkiye Cumhuriyeti sadece dışarıdan gelecek tehlikelere değil, içeriden gelecek tehlikelere de maruz kalabilmektedir. Ülkemiz dış ülkeler tarafından...

'GENÇLİĞE HİTABE' LEVHASININ KESİLİP, MAZGAL KAPATILMASINA İNCELEME

Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkan ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün...

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

İlk defa Cumhuriyet Halk fıkrasının 2. Bu yazı o zaman Geçliğe hitabe gençliğine hitap etmek için yazılmıştır. İkisi kesik tam 15 cümleden oluşan bu hitabe, geçmişte yaşanan sıkıntıların yaşanmaması için bir yol gösterici olarak, gençlere öğüt şeklinde kaleme alınmıştır. Atatürk, bu hitabeyi Türk gençliği için yazarken, uzun bir dönemdir bu hitabe, gençlere yol göstermiştir. İçinde değerli bilgiler ve yol gösteri bir rehber olması ile de yine bizler için önem arz etmektedir. Hem geçmiş yıllardaki hatalar hem de gelecek için öğütler barındırması ile gençlik ve ülkemiz için değerli bir eser olarak...

‘Gençliğe Hitabe’ tartışılırken bir de bilinmeyen asıl ‘Nutuk’ ortaya çıksa

Gençliğe hitabenin tüm sözleri nelerdir merak ediliyor. Gençliğe Hitabe, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Fırkasının 2. Büyük Kongresi'nde, Nutuk'un sonuç bölümünü meydana getiren hitabesidir. Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Atatürk gençliğe hitabe sözleri ve metni! Ek olarak geçliğe hitabe hitabede anlamı bilinmeyen kelimeler nelerdir tüm detayları yazacağız. Büyük Kongresi'nde, Nutuk adlı eserini meydana getiren konuşmasının sonunda 20 Ekim 1927 günü Türk gençliğine hitapla söylemiş olduğu metindir. Nutuk'un sonuç bölümünü meydana getirir. On üçü tam ve ikisi eksiltili hitap cümlesi olmak üzere toplam 15 cümleden...

Anı Resim İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe ve Ortada Atatürk Resmi Çerçeveli Anicr09igy

I shall consider myself very happy if I have succeeded in the course of this report in expressing some truths, which geçliğe hitabe calculated to rivet the interest and attention of my nation and of future generations. Gentlemen, I have tried to show, in these accounts, how a great people, whose national course was considered as ended, reconquered its independence; how it created a national and modern State founded on the latest results of science and technology. This holy treasure I lay in the hands of the youth of T?...

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi (A4 Boyutunda)

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, geçliğe...

Gençliğe Hitabe Fiyatları

Büyük Kongresi'nde, Nutuk adlı eserini meydana getiren konuşmasının sonunda 20 Ekim 1927 günü Türk gençliğine hitapla söylemiş olduğu metindir. Nutuk'un sonuç bölümünü meydana getirir. On üçü tam ve ikisi eksiltili geçliğe hitabe cümlesi olmak üzere toplam 15 cümleden oluşur. Mustafa Kemal, bu hitabıyla geçmişte yaşanılan sıkıntıların bir daha tekrar etmemesi için Türk milletinin istikbali olan gençlere hayati öğütlerde bulunmuştur. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisiyle birlikte geçliğe hitabe çıkan karanlık manzaranın tasviri ile başlar. Bu karanlık şartlarda dahi Türk gençliğinin ödevinin Türk istiklal ve cumhuriyetini sonsuza kadar korumak ve savunmak olduğu ifade edilir....

25.06.2022Muharrem orucu niyet duası
03.06.2022Super junior
08.06.20221 tabak ıspanak kaç kalori
11.06.2022Dudak içi piercing
01.06.2022Ayağına pembe şalvar giyer
13.06.2022Sarımsaklı plajı
13.06.2022Bayburt aile çalışma ve sosyal hizmetler il müdürlüğü
09.06.2022Toplu iş sözleşmesi 2021
02.06.2022Tugce kandemir kimdir